Pachypodium saundersii

How to grow Pachypodium saundersii from cuttings

Pachypodium saundersii Common name: Madagascar Palm Family: Apocynaceae How to make Pachypodium saundersii cuttings grow Stem cuttings: yes Leaf cuttings: […]

How to grow Pachypodium saundersii from cuttings Read more ยป